ECL sertifikācijas centrs

Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrs  © 2017.  

 

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

Testu īpatnības. Testu saturs un apjoms tiek izveidots nopietnu zinātnisko pētījumu rezultātā un balstoties uz izmēģinājuma testēšanu, kura tiek veikta eksperimentālās grupās. Šīs testēšanas sistēmas īpatnība ir maksimālā līdzība ar reālu saziņu mācību un darba gaitā mūsdienu Eiropā. Testēšana tiek veikta atbilstoši līmeņu sistēmai, kura ir pieņemta Eiropas Savienībā (A2, B1, B2, C1 līmeņi).

Pirms eksāmena pretendentam ir jāizlemj, kādā prasmes līmenī kārtos eksāmenu. Lai pieņemtu lēmumu, ir jāizpēta atbilstošā informācija mājas lapā http://www.ecl-test.com vai arī jākonsultējas ar savu svešvalodas pasniedzēju. Iesniegumu eksāmena kārtošanai ir jāraksta konkrētam svešvalodas prasmes līmenim. Vērtējot tiek novērtēta tieši šī līmeņa prasme, netiek piešķirts augstāks vai zemāks līmenis.

ECL eksāmenos tiek novērtētas mutiskās un rakstiskās valodas iemaņas sazinoties parastā ikdienas situācijās par profesionālām un vispārīgām tēmām dažādos grūtību līmeņos atkarībā no līmeņa. Testos nav īpašas gramatiskās daļas. Lai eksāmenā izslēgtu neveiksmes iespēju nejaušības rezultātā, katrā apakštestā ir nevis viens, bet divi uzdevumi, turklāt par dažādām tēmām. Tādā veidā, ja pretendents pirmo uzdevumu izpilda nepietiekami labi, ir iespēja parādīt savas zināšanas izpildot otro uzdevumu par citas tēmas materiālu.

Vērtēšana. Testēšanā tiek vērtēti 4 veidu valodas aktivitātes: lasīšana, rakstīšana, klausīšanās, runāšana (4 apakštesti). Maksimāli iegūstamais punktu skaits katrā apakštestā – 25. Lai iegūtu sertifikātu, katrā apakštestā nepieciešams veiksmīgi izpildīt ne mazāk kā 40% uzdevuma, bet kopumā mutiskajā vai rakstiskajā eksāmenā – ne mazāk kā 60%. Sertifikātā tiks norādīts uzdevumu izpildes procents. Ja veiksmīgi ir nokārtota tikai rakstiskā daļa, tad tiek izsniegts sertifikāts rakstiskajā daļā, ja tikai mutiskā daļa – tad mutiskajā daļā.

Uzticamība. Visu līmeņu testi un to vērtēšanas sistēma ir aprobēta balstoties uz ilgstošiem eksperimentāliem pētījumiem, kuri ir ļāvuši izstrādāt uzticamus un efektīvus standartus, lai noteiktu svešvalodu prasmju patieso līmeni. Testu izstrādātāji un eksaminatori ir speciāli apmācīti, lai organizētu testēšanu.

Testu izstrāde un novērtēšana tiek veikta prestižā augstskolā tās valsts valodā, kurā tiek kārtots eksāmens. Informācija par šīm augstskolām ir atrodama mājas lapā http://www.ecl-test.com. Visi uzdevumi, pirms tie tiek iekļauti testos, tiek eksperimentāli pārbaudīti. Komisija, kura organizē eksāmenu un vērtē tā rezultātus, ir atbildīga par to, lai eksāmenā uzdotie jautājumi un vērtēšanas procedūras atbilstu ECL pieņemtajiem standartiem.

Izmēģinājuma rakstisko testu var izpildīt tiešsaistē, tests ir pieejams ECL mājas lapā, bet izmēģinājuma mutisko eksāmeni var kārtot BIA FLC konsultācijā, kura notiek nedēļu pirms eksāmena.