ECL sertifikācijas centrs

Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrs  © 2017.  

 

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

Kas izvēlas kārtot ECL eksāmenu?

To vidū, kas izvēlas ECL eksāmenu, ir aizvien vairāk studentu; cilvēku, kuri nodarbojas ar zinātniski-pētniecisko darbību, dažādu profesiju pārstāvji, kuri vēlas dzīvot, strādāt vai mācīties Eiropas valstīs. Viņi izvēlas kārtot tieši šo eksāmenu, jo šis eksāmens lielākā mērā nekā citi (TOEFL, IELTS) eksāmeni pārbauda nevis akadēmisko zināšanu un prasmju esamību, bet parāda svešvalodas kā saziņas līdzekļa patieso prasmes līmeni. Saistībā ar starptautiskās mobilitātes palielināšanos ECL sertifikāts ir svarīgs papildinājums valodu portfelim.