ECL sertifikācijas centrs

Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrs  © 2017.  

 

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

Kādēļ ir vērts kārtot ECL eksāmenu?

•Eksāmena saturs atbilst Eiropas svešvalodu prasmju līmeņu sistēmai.

•Eksāmens ļauj iegūt starptautiski atzītu sertifikātu mācībām un darbam.

•Eksāmenā tiek izmantoti aprobētas (uzticamas) un adekvātas kontroles un vērtējuma metodes.

•Eksāmens tiek pieņemts labvēlīgā gaisotnē.

•Eksāmenā tiek novērtētas saziņas prasmes, neizmantojot gramatiskos testus un tulkošanas uzdevumus.

•Šis ir vislētākais starptautiskais eksāmens.

•Eksāmens ir beztermiņa.

•Ja ir iegūts negatīvs rezultāts, tad ir iespējams no jauna atsevišķi kārtot rakstisko vai mutisko daļu.

•Eiropā un pasaulē pastāvīgi tiek paplašināts ECL eksaminācijas centru tīkls.