ECL sertifikācijas centrs

Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrs  © 2017.  

 

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

Kā sagatavoties ECL testēšanai?

1.Rūpīgi izlasiet informāciju ECL mājas lapā http://www.ecl-test.com

2.ECL mājas lapā ir aprakstīta Eiropas svešvalodu prasmju līmeņu sistēma un tiek piedāvāti pārbaudes testi. Iepazīstieties ar līmeņu sistēmu un izpildiet testus tam līmenim, kurš atbilst Jūsu zināšanām. Atkarībā no rezultāta Jūs izlemsiet, kā gatavosieties eksāmenam: patstāvīgi vai ar pasniedzēja palīdzību.

3.Eksāmenam var gatavoties patstāvīgi un BSA Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrā pasūtīt speciālas mācību grāmatas.

4.Pirms eksāmena var ierasties uz konsultāciju Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrā (datumus skatīt tabulā). Konsultācija notiek nedēļu pirms eksāmena. Konsultācijā Jūs iegūstiet informāciju par eksāmena struktūru un varēsiet veikt izmēģinājuma mutisko testēšanu.

5.Var apmeklēt sagatavošanās kursus, kuri palīdz sagatavoties eksāmenam. Kurss notiek BSA Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrā. Mēs piedāvājam divu veidu kursus: kursus, lai sagatavotos veiksmīgai ECL eksāmena kārtošanai un kursus svešvalodu apguvei.